18,19,25,26.okt.,01.novembr. - Kvalitātes vadītāju apmācības

23.03.2018

Programmas saturs:

1. Ievads kvalitātes sistēmās. Principi un definīcijas.

2. Starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasības

3. Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība

4. Augstākās vadības līdera loma un atbildība

5. Ražošanas procesu analīze un procesu aprakstu veidošana

6. Dokumentu un pierakstu vadība

7. Risku identifikācija, novērtēšana un vadība

8. Resursu vadība

9. Ražošanas nodrošināšana

10. iepirkumi un apakšuzņēmēju vadība

11. Monitorings un mērījumi

12. Iekšējais audits

13. Nepārtraukta pilnveidošanās

Mācību ilgums: 40 stundas

Mācību norises laiks:  2018.gada 18,19,25,26.okt.,01.nov.

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība

Mācību maksa:  550 EUR + PVN 21%

Pieteikties sadaļā -apmācības