Riska_vadiba_mazs.jpg

Civilā aizsardzība

Mūsu uzņēmums izstrādā civilās aizsardzības plānus un citu civilās aizsardzības dokumentāciju, kā arī palīdzam izveidot civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā.

Palīdzam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un izveidot civilās aizsardzības sistēmu atbilstoši 2016. gada 1. marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 131 vai 2007. gada 26. jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 423 prasībām.

  • Atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavotojam un noformējam dokumentus - Civilās aizsardzības plānus; Rīcības plānus dažādu avāriju gadījumos; Evakuācijas plānus, Apziņošanas shēmas u.c.;
  • Konsultējam par nepieciešamajiem uzlabojumiem un iespējām uzlabot civilās aizsardzības sistēmu;
  • Izstrādātos dokumentus saskaņojam ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
  • Modelējam iespējamo avāriju seku izplatību gan telpās, gan ārpus tām;
  • Veicam darbinieku apmācību par civilās aizsardzības jautājumiem;
  • Organizējam praktiskās un šātāba civilās aizsardzības mācības.

Iespējama arī Civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana, kas saistīta ar periodisku dokumentācijas aktualizēšanu un darbinieku informēšanu par izmaiņām civilās aizsardzības jomā.