Darba_aizsardziba_mazs.jpg

Darba aizsardzības sistēmas izveide, pilnveidošana

Valsts normatīvi - Darba aizsardzības likums (06.06.2001.), Ministru kabineta noteikumi Nr.660” Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (02.10.2007.) – paredz izveidot un uzturēt saskaņotu un visaptverošu pasākumu sistēmu.

Veiksmīgai sistēmas plānošanai, attīstībai un nodrošināšanai piedāvājam:

  • Darba aizsardzības sistēmas auditu, nosakot atbilstību spēkā esošo normatīvu prasībām, sagatavojot detalizētus ieteikumus tās tālākai tās attīstībai;
  • Darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, sakārtošanu (procesu, dokumentācijas sakārtošana);
  • Nodarbināto apmācības un instruktāžas;
  • Citi pasākumi pēc Klienta noteiktajām prasībām.