Darba_aizsardziba_mazs.jpg

Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana

Katra uzņēmuma interesēs ir uzturēt tādu darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu, kas ļauj integrēti risināt darba drošības un veselības aizsardzības jautājumus un sekmīgi darboties kopējā vadības sistēmā.

Valsts normatīvi - Darba aizsardzības likums (06.06.2001.), Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 ”Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (02.10.2007.)  paredz iespēju šo pienākumu pilnībā vai daļēji uzticēt t.s. kompetentajām institūcijām un ekspertiem darba drošībā un veselības aizsardzībā (darba aizsardzībā).

Visaptverošai darba aizsardzības sistēmas uzturēšanai piedāvājam uzņemties veikt darba aizsardzības pasākumus (par apjomu vienojoties), slēdzot pakalpojuma Līgumu.