Darba_aizsardziba_mazs.jpg

Darba vides riska novērtējums

Valsts normatīvi - Darba aizsardzības likums (06.06.2001.), Ministru kabineta noteikumi Nr. 660” Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (02.10.2007.) – paredz ikvienā uzņēmumā veikt darba vides riska novērtējumu.

Pilnīgai darba vides izpētei un sakārtošanai piedāvājam:

  • Darba vides riska novērtējumu, ņemot vērā Jūsu uzņēmuma darba vids specifiskos apstākļus, nepalaižot garām nevienu riska faktoru nenovērtētu;
  • Riska novērtēšanā piemērot dažādas, izsmeļošu rezultātu sniedzošas metodes;
  • Noteikt iespējami efektīvākos pasākumus darba vides uzlabošanai, tajā skaitā – aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, drošības zīmes u.c.