Darba_aizsardziba_mazs.jpg

Nodarbināto apmācība un instruktāža

Valsts normatīvi - Darba aizsardzības likums (06.06.2001.), Ministru kabineta noteikumi Nr.749 ”Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” (10.08.2010.) nosaka Darba devēja pienākumu veikt ikviena nodarbinātā apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jautājumos.

Efektīvai un piemērotai darbinieku izlītošanai darba aizsardzības jautājumos piedāvājam:

  • Veikt apmācības programmas izstrādi, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, apmācību vadīšanu uz vietas uzņēmumos;
  • Veikt Ievadapmācību un Instruktāžu darba vietā;
  • Pilnveidot instrukcijas par darba aizsardzības jautājumiem, pilnveidot instruktāžas reģistrēšanas dokumentus.