Riska_vadiba_mazs.jpg

Vides riska novērtēšana

Mūsu uzņēmums izstrādā vides riska novērtējumus, izmantojot vispārzināmas vai tieši uzņēmumam piemērotas un speciāli izstrādātas riska novērtēšanas metodes.

Izvēlamies vai izstrādājam tieši jūsu uzņēmumam  piemērotāko vides riska novērtēšanas metodiku, uz kuras pamata tiek veikts vides riska novērtējums. Tiek izvēlēta un pielietota tāda vides riska novērtēšanas metode, kuru uzņēmums var turpināt izmantot arī pēc konsultāciju beigām, savu vides risku uzraudzības un vadības nodrošināšanai.

Vides riska noteikšana un novērtēšana tiek veikta piedaloties neatkarīgiem ekspertiem, kas sniedz objektīvu vērtējumu vides riska jomā.

Balstoties uz novērtējuma rezultātātiem tiek noteikta vides risku prioritātes un izstrādāts iespējamo vides risku samazināšanas pasākumu plāns.

Vides riska vadības jautājumi var tikt integrēti kopējā uzņēmuma vadības sistēmā vai uzņēmuma vides pārvaldības sistēmā.