Riska_vadiba_mazs.jpg

Evakuācijas ceļu datormodelēšana

Piedāvājam veikt cilvēku evakuācijas iespēju datormodelēšanu dažādām ēkām un telpām.

Mēs piedāvājam izstrādāt datormodeli, kurš izvēlas īsākos evakuācijas ceļus un novērtē paredzēto izeju caurplūdes iespējas. Veicot modelēšanu nosaka evakuācijai nepieciešamo laiku un vietas, kas ierobežo cilvēku glābšanās iespējas. Iegūto informāciju tālāk izmanto, nosakot pasākumus evakuācijas efektivitātes uzlabošanai, piemēram, daļu cilvēku masu novirzot uz citām evakuācijas izejām, vai ēku projektos paredzot papildus evakuācijas izejas utt.

Šī metode ir vispiemērotākā publisku ēku, lielveikalu, daudzstāvu dzīvojamo māju vai masu pasākumu evakuācijas iespēju novērtēšanas un plānošanas veikšanai ārkārtas situācijās. Protams, šādu modeli var izstrādāt jebkuram birojam un iestādei, kas savukārt palīdz sagatavot šī objekta evakuācijas plānus.

Modeļa rezultātus ir iespējams vizualizēt 3D formā, kas ļauj vizuāli novērtēt iespējamo evakuācijas gaitu, kā arī var izmantot objekta darbinieku vai evakuācijā iesaistīto glābšanas dienestu apmācībā.

Evakuacijas_modelis_birojs_1.gif