PSI „Risks un audits” realizējis Latvijas mērogā nozīmīgu projektu

10.04.2013

PSI „Risks un audits” realizējis Latvijas mērogā nozīmīgu projektu riska jomā – veikts Kvantitatīvā riska novērtējums bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. Pēc Latvijas Republikas Valsts dzelzceļa administrācijas pasūtījuma tika novērtēts ar bīstamo kravu transportēšanu saistītais risks dzelzceļa pārvadājumiem Latvijas teritorijā. Riska novērtējums izstrādāts atbilstoši Nīderlandes kvantitatīvā riska vadlīnijām (CPR 18E), izmantojot datorprogrammas Riskcurves 9 un Effects 9.

Riska novērtējumā noteikts avāriju radītā apdraudējuma potenciāls saistībā ar katras atsevišķās bīstamās vielas transportēšanu, kā arī aprēķinātas dažāda tipa avāriju varbūtības, avāriju kaitīgās iedarbības zonas un aprēķināti individuālā riska kontūri ap galvenajiem bīstamo kravu tranzīta maršrutiem.

dzelzcels.png

Bīstamo kravu pārvadājumi Latvijas teritorijā tiek veikti ar augstu intensitāti īsā pārvadājumu posmā. Tas ir tikai viens no faktoriem, kurš veiktajā riska novērtējumā noteica, ka ar dzelzceļa pārvadājumiem saistītais risks Latvijas teritorijā uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem industriālo risku jomā. Augsto bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu avāriju riska līmeni apliecina Latvijā arī pēdējos 20 gadu laikā notikušās 5 nozīmīgas dzelzceļa avārijas.

Pētījums parāda, ka bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu radītais risks var būt saistīts arī ar samērā augstu sociālo risku, jo vairāki lieli dzelzceļa infrastruktūras objekti izvietoti tuvu dzīvojamajām teritorijām.

Veiktais darbs ir nozīmīgs, bet uzskatāms tikai par pirmo soli un sniedz sākotnējo kopējās situācijas raksturojumu, norādot uz virzieniem, kuros jāveic padziļināta analīze, lai noteiktu reālos riska cēloņus, kas savukārt kalpotu tālākai lēmumu pieņemšanai, nosakot nepieciešamos riska samazināšanas pasākumus.