PSI Sertifikācija ieguvusi akreditāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā

15.01.2014

PSI Sertifikācija 2013. gada 20. decembrī ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu ir kompetenta veikt personu sertificēšanu atbilstoši LVS EN/IEC 17024:2012 standarta prasībām. Esam akreditējuši divas jaunas nereglamentētas sfēras:

  • Vides paraugu ņemšanas speciālistu sertifikācija (gaisa paraugu ņemšana, virsūdens paraugu ņemšana un grunts paraugu ņemšana)
  • Vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālistu sertifikācija (gaisa piesārņojums, virsūdens piesārņojums un gaisa piesārņojums avārijas situācijās).