Konference - Hazards24

22.05.2014

2014. gada no 7. līdz 9. maijam PSI “Risks un audits” industriālā riska eksperti Jānis Prindulis un Reinis Pauliņš apmeklēja procesu un to risku vadības konferenci Hazards 24, kas norisinājās Skotijas pilsētā, Edinburgā.

Konferenci organizēja starptautiskā ķīmijas inženieru organizācija IChemE, kas jau kopš 1922. gada apvieno pasaulē labākos ķīmijas industrijas speciālistus, tai skaitā industriālā riska jomas ekspertus.

Konferencē ar savām prezentācijām, plakātiem un izstāžu stendiem bija pārstāvētas daudzas pasaulē zināmas konsultāciju kompānijas, valstu specializētie institūti, kā arī drošības aprīkojuma ražojošās kompānijas.

hazards24.jpg

Mūsu uzņēmuma ekspertiem bija iespēja klātienē iepazīties ar tādu organizāciju pārstāvjiem kā Lielbritānijas Health & Safety Executive’s (HSE), Norvēģijas DNV-GL, Nīderlandes RIVM, American Institute of Chemical Engineers (AIChE), kuru veiktos pētījumus un publikācijas izmantojam savos darbos jau ļoti sen. Tāpat iepazinām citu šajā jomā darbojošos organizāciju pārstāvjus un guvām priekštatu par šī brīža tendencēm un attīstības virzieniem, gan no veikto pētījumu, gan izmantoto tehnoloģiju attīstības viedokļa.

Konferencē tika analizēti arī šobrīd Latvijā tādi aktuāli jautājumi kā sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) bīstamība, putekļu radītās sprādzienbīstamās vides novērtēšana, kā arī amonija nitrāta bīstamības potenciāls u.c. Liela uzmanība konferencē tika pievērta procesu vadībai un kļūdām ko var pieļaut cilvēks veicot sev uzticētos pienākumus.

Daudzās lekcijā tika sniegta informācija par pieeju un metodēm kā novērtēt potenciālo bīstamību, ko var radīt cilvēka kļūdaina rīcība gan ikdienas pienākumu izpildē, gan nestandarta situācijās. Semināru un lekciju ietvaros tika skaidrots, kā, balstoties uz šādiem novērtējumiem, tiek veidotas kompleksas risku pārvaldības sistēmas, kas apvieno, gan procesu drošības, gan darbinieka darba vides un darba apstākļu svarīgos aspektus.

Konferencē, paralēli notika četras prezentāciju sesijas, līdz ar to pat divatā apmeklējot šo pasākumu nevarējām aptvert visu tajā sniegto informācijas apjomu, tomēr iegūtās zināšanas un atziņas ir ļoti vērtīgas ar kurām PSI "Risks un audits" eksperti ir gatavi ar mūsu klientiem dalīties.