AB „Klaipėdos nafta” sašķidrinātās dabas gāzes termināļa projekts

03.11.2014

2014.gada vasarā PSI “Risks un audits” eksperti veiksmīgi piedalījās sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa projektā Lietuvā. Pēc projektēšanas organizācijas SIA “Olimps” pasūtījuma, sadarbībā ar projekta attīstītāju AB „Klaipėdos nafta”, termināļa projektēšanas organizācijām un iekārtu piegādātājiem, tika veikts gāzes pārkraušanas no tankkuģa uz krastā esošo cauruļvadu sistēmu aprīkojuma HAZOP novērtējums.

HAZOP novērtējums dod iespēju noteikt iespējamās nepilnības procesa vadības un drošības sistēmās un izstrādāt rekomendācijas iekārtas, sistēmas, tehnoloģiskā procesa drošības līmeņa paaugstināšanai.