Apmācības "VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS VADĪBA"

30.01.2018

Kursa apraksts:

Sniegt zināšanas un prasmes uzņēmumu un organizāciju vides snieguma uzlabošanai. Radīt kursu klausītājiem izpratni par mūsdienīgu pieeju vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgās attīstības principiem. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt procesu ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, iepazīties ar labākajiem vides aizsardzības tehnoloģiskajiem risinājumiem un resursu izmantošanas efektivitātes pilnveides iespējām. 

Programmas saturs:

 • ISO 14001:2015 prasības
 • Vides politika, mērķi un programmas
 • Vides likumdošanas prasības
 • Vides aspektu izvērtēšana
 • Ūdens apsaimniekošana;
 • Grunts attīrīšana;
 • Gaisa aizsardzība;
 • Industriālie riski;
 • Vides monitorings;
 • Atkritumu apsaimniekošana;
 • VPS dokumentācija;
 • VPS iekšējais audits.

Mācību ilgums: 160 stundas, no kurām 80 ir kontaktstundas un 80 praktiskais darbs

Mācību plānotais norises laiks:  2018.gada 08,09,22,23.februāris; 01,02,08,09,15,16.marts

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Mācību maksa: 950 EUR bez PVN

Lai pietiektos apmācībām lūgums zvanīt pa tālruni 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv