17,19.oktobris- Dezinfektoru mācību pamatprogramma

08.10.2018

Mērķauditorija:

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas profesionālo pakalpojumu sniedzējam, pārtikas uzņēmumu speciālistam, kas atbildīgs par higiēnas prasību nodrošināšanu uzņēmumā un ikvienam interesentam.

Mācību kursa apjoms: 25 stundas

Kursa saturs:

  • Kursa saturs izstrādāts atbilstoši 06.07.2010. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" ("LV” ,111(4303),15.07.2010.);
  • Dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas darba organizācija, to reglamentējošie dokumenti;
  • Infekcijas slimību epidemioloģija;
  • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija;
  • Darba higiēna, darba drošības prasības.

Dalības maksa: 210 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība)

Pieteikties - sadaļā- apmācības