2019. gada 14.21.28.janvāris_Kvalitātes auditoru apmācības

29.10.2018

Mācību kursu mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu veikt neatkarīgu un profesionālu uzņēmumu un organizāciju kvalitātes vadības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 noteiktajām prasībām un ISO 19011:2012 norādījumiem.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas pieredzējušiem kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot savu kompetenci kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošanas procesā un sniegt neatkarīgus kvalitātes sistēmas auditus citiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Pieteikties sadaļā (Personāla apmācības-vaības sistēmas-kvalitātes audittoru apmācības- apraksta beigās ziliem burtiem "pieteikties"